Wednesday, July 13, 2005

Vaalealuhtavilla Värriötunturin korvessa


Pitkospuureitin korvessa kasvava luhtavilla osoittautuu tähkien lukumäärän perusteella (3-7 tähkää varressa) aidoksi vaalealuhtavillaksi ( Eriophorum angustifolium ssp. angustifolium ), jota on myös monitähkävillaksi kutsuttu. Tähkien sileäperäisyys näkyy kuvassa kiiltona.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?