Friday, July 22, 2005

Sumuista - foggy day in Varrio

Aamusumua aseman pihalla. Ilmassa oleva vesihöyry voidaan ilmaista suhteellisina kosteusprosentteina. Mitä lähempänä toisiaan ilman lämpötila ja kastepiste ovat, sitä suurempi on ilman suhteellinen kosteus ja kun ne ovat samat, on RH (relative humidity) 100%. Kun lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle, syntyy pilvipisaroita ja pintasumua - osa vesihöyrystä tiivistyy. Ilmankosteus voi vaihdella käytännössä nollan ja sadan prosentin välillä, mutta supersaturaatio (ylikyllästyminen, RH > 100 %) on eräs yläpilvissä tapahtuvan jääkiteiden kasvun aiheuttaja. (E-MK)

Morning fog in the yard of the station. The water vapour in the air can be described as proportional moisture percentages. The closer the air temperature and the dew point are to each other, the higher is the relative humidity (RH) of the air; when they coinside, the RH = 100 %. When the temperature drops below dew point, the cloud droplets and mist (fog) evolve, as part of the water vapour condensates. The relative humidity can vary in practice between zero and one hundred percent. Also supersaturation (RH > 100 %) is known. It results in formation of ice droplets in the upper clouds.

photos: Ella-Maria Kyrö


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?