Wednesday, July 13, 2005

Pitkospuita luhtavillan korpeen


Värriön tutkimusasemalle johtaa 7 kilometrin pitkospuureitti metsäautotien päästä, Ylinuortin pysäköintipaikalta. Polku - osin pitkospuita tarvitsevaa märkää korpea tai avosuota, osin kuivaa kangasta - nousee Ylinuortin laksosta läpi vaihtelevien pohjoisten metsäbiotooppien vanhaan petäjikköön, outamaahan, johon tutkimusaseman tukikohta on rakennettu. Puolivälinjänkä, tupasvillojen täplittämä räme, on reitin suurin suo. Kuusikoiden painanteissa on pieniä korpisoita, joissa on oma, kiehtova kasvimaailmansa.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?