Monday, July 11, 2005

Männyn verson tarkkuusmittaus


Metsäylioppilas Varpu Kuutti mittaa männyn versojen päivittäisen pituuskasvun 0,1 millimetrin tarkkuudella. Männyn runkojen päivittäistä paksuuskasvua seuraa automaattinen mitta-anturi. Männyn päivittäisestä yhteyttämisestä, pituuskasvusta ja paksuuskasvusta voi laskea metsikön päivittäisen biomassan kasvun. Laskemalla siitä voi edelleen johtaa metsikön vuotuisen kuutiokasvun - ja sen kuinka paljon harvennuspuuta Kotovaaran nuorta männikköä vastaavista talousmetsistä on tulossa hakattavaksi.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?