Monday, July 11, 2005

Männyn ensiharvennuspino Kuivahaaranselässä


Heti Värriön luonnonpuiston länsipuolella alkaa mäntyvaltainen talousmetsäalue. Se kuuluu ns. Samperin savotan vyöhykkeeseen, jossa ensimmäiset hakkuut alkoivat 1900-luvun alussa. Siitä lähtien se on tuottanut puuta jo 100 vuoden ajan. Täälläkin puun kasvu on paranemaan päin, ja metsä puskee nuorta harvennusmäntyä. Kuivahaaranselän harvennus ja puiden pinoaminen Ainijärven tien varteen tapahtui hakkuukonein paksun lumen aikaan keväällä 2005.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?