Monday, July 11, 2005

Mikä sai pohjoisen puut kasvuun?


Lappi puskee nyt puuta merkittävästi nopeammin kuin vielä 10-20 vuotta sitten. Maakunnan metsätaloudelle merkittävälle ilmiölle on koko joukko syitä ja selityksiä (ks. tausta-artikkeli). Värriön tutkimusasemaa niistä kiinnostaa yksi yli muiden: ilmakehän hiilidioksidi ja sen nousun vaikutus mäntyvaltaisten metsien kasvuun. Värriön Smear I - mittausasema tutkii ilmiötä lähellä metsänrajaa, Kotovaaran nuoressa männikössä. Helsingin yliopistolla on toinen vastaava mittausasema (Smear II) keskellä Hämeen vahvaa talousmetsäaluetta, Oriveden pohjoispuolella, Juupajoen Hyytiälässä.

Kuvassa Kuivahaaranselässä kasvava nuori mänty on saanut vuosikasvaimensa jo lähes täyteen mittaan heinäkuun alkupuolella (7.7.2005)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?