Friday, July 08, 2005

Metsäpalovaara!

Kuiva ja helteinen säätila vallitsee Värriöllä jo toista viikkoa, mistä johtuen voimassa on metsäpalovaroitus. SMEAR I -aseman tarkat mittalaitteet voivat havaita myös metsäpalojen seurauksena ilmaan päässeitä hiukkasia. Edellisen kuivan jakson aikana (15.6.) Venäjän puolella oli metsäpalo, josta Suomen puolelle levinnyt savu näkyi erityisesti iltapäivällä kaikissa hiukkaskokoluokissa (yläkuvan leveä punainen vyö n. klo 18) ja kokonaishiukkasmäärän nousuna (alakuva). (KL)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?