Saturday, July 23, 2005

Lakipihlaja Värriö III:lla - Rowan in Varrio III


Pihlaja (Sorbus aucuparia) on koivun jälkeen kestävin lehtipuu tunturipaljakalla. Tämä pihjala kukki Värriö II:lla. Taustalla Nuorttitunturi.

Rowan (Sorbus aucuparia) is the secondmost hardy (after mountain birch) broadleaved tree in the regio alpina. This rowan was in flower in Varrio II. Behind Nuortti mountain.

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?