Sunday, July 24, 2005

Lakihaapa Värriö III:lla - Trembling aspen in Varrio III


Haapa (Populus tremula) kasvaa harvoin tunturipaljakalla, ja vielä harvemmin se selviää puuksi asti. Pensasmaisia pieniä haapoja löytyy silti sieltä täältä.

Trembling aspen (Populus tremula) grows seldom in regio alpina, and still more seldom it manages to grow into tree size. Scattered bushy aspens can, however, be found here and there on the mountain tops.

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?