Friday, July 29, 2005

Kuukkeli, kulkijan lintu - Siberian jay, hiker´s friend

Kuukkeleita on perinteisesti pidetty sekä onnea tuovina sielunlintuina, että pahan ennusmerkkeinä. Värriöllä kuukkeli (Perisoreus infaustus) on melko yleinen lintu. Erityisesti pesimäajan ulkopuolella se on hyvin peloton ja niinpä sen voi tavata aivan aseman pihapiirissäkin, vaikkapa koirankopin päällä istuskelemasta. Kuva on tutkimusasemalle johtavan pitkospuureitin varrelta. (KL)

Photo: Katrianne Lehtipalo

In Finnish Lapland the Siberian jay (Perisoreus infaustus) has traditionally regarded as an omen, sometimes for good luck, sometimes for bad luck. In Varrio reserve Siberian jay is rather common. You can often see it around the research station. Along the Varrio path to Ylinuortti parking place you can see it almost every time - as was the case with this specimen (KL).

Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?