Tuesday, July 19, 2005

Kuinka mänty syrjäytti tunturikoivun?

Kotovaaran laella (390 m) sijaitseva SMEAR I -asema mittaa muun muassa ilmansaasteita ja puiden hiilidioksidin vaihtoa. Aseman ympärillä on 0,74 hehtaarin koemetsikkö, jossa kasvaa lappilaisittain nuori, noin 55 -vuotias hyväkasvuinen männikkö. Läpimitaltaan 9 - 20 cm puut kuuluvat samaan suureen ikäluokkaan. Aikaisemmin paikalla on kasvanut tunturikoivikko sekä muutamia tunturituulta uhmaavia mäntyjä. Mikä saa männyn menestymään entistä ylempänä? Onko lisääntynyt hiilidioksidi tuonut männylle voimaa tunturien valloitukseen? (PM)

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?