Sunday, March 04, 2018

Maaliskuun alun hiihtoa Kotovaarassa - Skiing at the beginning of March in Kotovaara, Värriö


Vuodenajan kuvia. Kantohankea jo oli Värriön luonnonpuistossa 4.3.2009. Kuva Kotovaarasta pohjoiseen.


Photos of the season. Hard snow was easy to ski, in Varrio reserve. Photo north of Kotovaara 4.3.2009.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?