Friday, March 02, 2018

Luonto-ohjelman tekoa maaliskuun hangilla - Making nature program on March snows


Vuodenajan kuvia. Luontoaiheisia TV-ohjelmia kuvattiin Värriössä ajoittain. Tässä 2.3.2005 kuvausta. Oppaana Tapani Tuohimaa.


Photos of the season. Nature programs on Varrio reserve were done for Finnish TV now and then. Here it was done on 2.3.2005. Research technician Tapani Tuohimaa was the guide.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?