Tuesday, January 02, 2018

Aito tykky alkaa alijäähtyneestä usvasta - Proper hoarfrost starts from minus-condensed forg


Vuodenajan kuvia. Tammikuun alussa (2008) tykkyä on jo tiivistynyt Rakitsan vaaran puihin; horisontissa näkyy tykkypilvi Pulkkatunturin yllä. Aito tykkyhän syntyy usvasta ei sankoista lumisateista.


Photos of the season, in early January (2008) hoarfrost has already condensed in the trees of Rakitsa fell. In the horizon the foggy hoarfrost cloud is above the Pulkkatunturi fell. The proper hoarfrost comes from fog, not from snow storms.

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?