Tuesday, May 03, 2011

Värriön uudistuneet web-sivut

Värriön web-sivusto on muuttanut uuteen osoitteeseen ja ilme on hieman muuttunut. Sivut löytyy jatkossa osoitteesta http://www.helsinki.fi/metsatieteet/varrio/

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?