Friday, April 10, 2009

Värriötuntureiden ketju - The chain of Varrio fells

Värriötunturit ovat 11 km pitkä 5-6 tunturilaen ketju, pohjois-eteläsuunnassa Värriön tutkimusaseman eteläpuolella. Tunturilakien välissä on kuruja, joista syvin on kakkos- ja kolmoslaen välissä oleva Syväkuru.

Värriötuntureiden ketju on todellinen vedenjakaja. Sieltä lähtee tunturipuroja, myöhemmin jokia, jotka laskevat kolmeen mereen. Länsi-lounaisrinteeltä laskevat vedet päätyvät Värriöjoen ja Kemijoen kautta Perämereen. Itä-kaakkoisrinteen vedet laskevat Tuntsajoen kautta Vienanmereen. Pohjoisrinteiden vedet kulkevat Hirvas- ja Ylinuortt jokien kautta lopulta Jäämereen. 

Tunturiketjusta saa parhaan kuvan paksuimman hangen aikaan, itäpuolelta, esimerkiksi Sauoivan laelta. Oheisessa kuvassa näkyy esimerkiksi ketjun eteläpää juuri Sauoivalta kuvattuna.

Lisää itäpuolen kuvia huhtikuun Värriötuntureista (kuvat ovat huhtikuun 2005 satoa).

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?