Monday, March 23, 2009

Urpiainen ja tundraurpiainen - Common redpoll and Hoary redpoll

Urpiaisen ja tundraurpiaisen erottaminen toisistaan on melkoinen haaste, ne kun esiintyvät usein sekaparvissa.

Varmin tuntomerkki aikuiselle tundraurpiaiselle on sokeripalan kokoinen valkoinen laikku yläperässä. Se ei kuitenkaan aina näy, eikä se ole selvä nuorilla linnuilla.

Seuraavaksi paras tuntomerkki on pyrstön väritys altapäin. Tundraurpiaisen pyrstö on alta puhtaan valkoinen tai siinä on vain kapea musta viiru. Urpiaisella viiru on leveä. Tämäkin tuntomerkki jää usein näkemättä.

Kolmas tuntomerkki on tundraurpiaisen hento nokka. Urpiaisella nokka on vahvempi.

Neljäs tuntomerkki on tundraurpiaisen kylkien ja vatsan vaaleampi yleisväritys. Värityksessä on kuitenkin niin paljon välimuotoja, että pelkästään sen perusteella lajin määritys on epävarmaa.

Kahdesta oheisesta, Värriön tutkimusaseman ruokintapaikalla otetusta kuvasta löytyy molemmista kaksi tundraurpiaista, hennon nokan ja vaalean yleisvärityksen perusteella.

Ylemmän kuvan lintu oikealla on myös pyrstöltään täysin valkoinen, altapäin.

Urpiais- ja tundraurpiaiskuvia on lisääkin.


Enemmän urpiaisesta (Carduelis flammea)   

*****

Common redpoll (Carduelis flammea) and Hoary redpoll (Carduelis hornemanni) are often difficult to identidy from each other, as they make mixed flocks and apparently also hybridize.

Hoary redpoll can be separated from the smaller bill and lighter coloring. In the uppermost picture the two light birds left and right are most probably Hoary repdpolls. There are more pictures, though not very clear.

More about Common redpoll (Carduelis flammea)


Labels: ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?