Saturday, March 07, 2009

Urpiainen lisääntyy - Carduelis flammea increasing

Värriön tutkimusaseman yhdistetyn piste- ja sarkalaskenta-aineiston (17 havaintovuotta jaksolla 1989-2008) urpiainen lisääntyy luonnonpuistossa. Vaikka vuosivaihtelua on, nouseva suunta on tilastomatemaattisesti merkitsevä 96 prosentin todennäköisyydellä (kuva oikealla).

Noususuoralta laskettu vuoden 2008 yhteenlaskettu havaintojen määrä on 39 havaintoa (yht. 6 linjalla). Sitä vastaava urpiaisen pesimäkannan tiheys Värriön luonnonpuistossa on 1176 paria.

Vielä selvemmin urpiaisen kannan nousu näkyy pistelaskennan sisäpistehavinnoissa. Nousu on tilastotieteellisesti erittäin merkitsevä 99.97 prosentin todennäköisyydellä (kuva vasemmalla).

Sen sijaan nousun todennäköisyystaso on vain 90 prosenttia, kun mukaan otetaan pistelaskentalinjoilta sekä sisä- että ulkopisteet. Tämä johtunee siitä, että urpiaishavainnoille on tyypillistä runsas havaintopisteen yli lentävien parvien määrä, ja siinä on vaihtelua runsaammin kuin pelkissä sisäpistehavainnoissa.

Lisää urpiaisen piste- ja sarkalaskentahavaintoja Värriön tutkimusaseman verkkosivulla.

Common redpoll (Carduelis flammea) is increasing in Varrio Nature Reserve. This observation is based on annual point counts and block counts (see the two graphs; more data and analysis on Varrio Research Station web-page).


Labels:


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?