Monday, March 23, 2009

Kotkakurulla - At Eagle's canyon

Värriön tutkimusaseman tukikohdasta koilliseen on jono vaaroja:  Kotovaara, Raippavaarat ja Kynsivaara. Jonon päässä on Nuorttitunturi. Vaarat kuuluvat samaan vanhojen, koskemattomien mäntymetsien vyöhykkeeseen kuin Hirvasjoen Petäjärinne. Aarnimäntyjen peittämien vaarojen välissä on jylhiä,  kynttiläkuusia kasvavia kuruja, kuten kuvan Kotkakuru; taustalla Kynsivaara.

Lisää talvikuvia Värriön luonnonpuiston koillisista metsistä.

Päivän lintuhavainnot: vanha urosmetso oli sulattelemassa neulasaamiaistaan Raippavaaran takana kuusikkokurussa. Kotkakuru oli nimensä veroinen: kaksi maakotkaa liiteli kurun yllä luoteesta kaakkoon. Korppeja partioi säännöllisin väliajoin etsimässä mahdollisia haaskoja. Alueella on runsaasti poroja talvilaitumellaan. Ne vetävät puoleensa myös petoja.

A chain of hills, covered with old Scots pines, is found north-east of Varrio Research Station base. The hill is Kotovaara, then Raippavaara and Kynsivaara hill. The last is the Nuorttitunturi fell. These forests have neither (like the "Hirvasjoen Petajarinne" forests) been ever cut.

Between the hills there are several deep canyons (deep in Finnish nature scale) where candle-formed Norway spruces are growing. One of the canyon, the Eagle's canyon is in the picture; Kynsivaara hill on the backround.

More photos of the north-eastern old forests of Varrio Nature Reserve. 

Bird observations of the day: an old male Capercaillie (Tetrao urogallus) was resting under Norway spruce in the canyon behind Raippavaara hill. Two Golden eagles (pair, Aquila chrysaetos) flying from north-west to south-east above the Eagle's canyon.

Labels: , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?