Wednesday, December 17, 2008

Uusi arvio Värriön luonnonpuiston yleisimmistä linnuista - New estimate on top 5 most abundant birds in Varrio nature reserve

Värriön luonnonpuiston linnuista on laskettu uusi yleisyysarvio. Aikaisempi arvio perustui vain pistelaskentaan. Tähän uuteen arvioon on otettu mukaan sekä pistelaskenta että sarkalaskenta, mutta kuitenkin vain ne yhteiset vuodet, jolloin kaikilta kolmelta pistelaskentalinjalta sekä kaikilta kolmelta sarkalaskentalinjalta on täydelliset havainnot. Yhteisiä vuosia tulee yhteensä 17 ajanjaksolla 1989 - 2008 (kolme epätäydellistä vuotta 1990, 1991 ja 1999 pudotettiin pois tästä laskennasta).

Yleisyysarvio suhteutettiin kansallisesta lintuatlaksesta johdettuun arvioon pajulinnulle: 3000 paria koko Värriön luonnonpuistossa. Näin laskien viisi yleisintä lintulajia vuonna 2008 ja niiden kanta-arviot (pesimäkanta, paria, kesäkuun puolivälissä):

1. Pajulintu - Willow warbler -Phylloscopus trochiloides - 3000 paria / pairs
2. Järripeippo - Brambling- Fringilla montifringilla - 1995 paria / pairs
3. Urpiainen - Common redpoll - Carduelis flammea - 1176 paria / pairs
4. Vihervarpunen - Eurasian siskin- Carduelis spinus - 666 paria / pairs
5. Niittykirvinen - Meadow pipit - Anthus pratensis - 433 paria / pairs

Aikaisempaan arvioon (ks. Luontopäiväkirja 3.7.2006) verrattuna vihervarpunen nousi listalle punakylkirastaan tilalle. Tämä on loogista, koska sarkalaskenta kulkee suhteellisesti enemmän vihervarpusen suosimien havumetsien läpi, ja korjaa pistelaskentalinjojen tunturipainotusta.

Five most abundant bird species have been recalculated for Varrio nature reserve (see table above). Three point count lines and three block count lines were accepted in this estimate in such a way that only those common years were included that had simultaneous perfect series. The period is 1989 to 2008, the number of common year 17 (yeare 1990, 1991, 1999 with uncomplete data were excluded).

Compared to earlier estimate from 3 July 2006 (see post in Nature Diary) European siskin became now number 4, instead of Redwing. This is logical as inclusion of forest dominated block lines favor the siskin. As a whole the combination of points and blocks gives more representative sample from Varrio Nature Reserve. 


Labels: , , , ,


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?