Saturday, December 13, 2008

Jänis ei ilmastonmuutoksesta piittaa - Hare (Lepus timidus) does not care about the climate change

Jänis ei taida ilmastonmuutoksesta piitata. Pitkän lumilinjan jälkivanojen perusteella laskettu jäniksen kanta vaihtelee Värriön luonnonpuistossa omia aikojaan. Se ei nouse hiilidioksidin pitoisuuden nousun mukana, eikä se värähtele kesien lämpimyyden perusteellakaan.

Keskimääräinen kanta on pysynyt 41 vuoden mittausjakson täsmälleen samana.

Vuosi 1987 erottuu komeana kannan huippuna, mutta pudotus siitä oli nopea.

Kuvan jäniksen jäljet eivät ole kuitenkaan pitkältä lumilinjalta vaan Rakitsan vaarasta.

Hare (Lepus timidus) does not seem to care about the climate change. The population, based on the winter track monitoring on long snow line, has remained on average the same. There is no trend, whatsoever, based on carbon dioxide rise, or changes in the temperature of Varrio.

These hare tracks were photographed on Rakitsa hill.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?