Wednesday, August 15, 2007

Tuulihaukan maa - Land of Common Kestrel

Tuulihaukka, koosta päätellen uros, lehahti lentoon matalalta Värriö I:n etelärinteen rakan yltä ja jatkoi matkaansa kurun ja Värriö II:n yli etelään päin.

Tunturissa ei näy juuri merkkiäkään ruskasta. Lämpötila oli + 18, ja leuto tuuli etelästä

Common Kestrel (Falco tinnunculus), apparently male, flew low over the stony patch on the southern slope of Varrio I, and continued further to south towards peak II.

The scenery over the fells does not yet show much sign of approaching autumn. Temperature was + 18, and there was mild breeze from the south.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?