Saturday, August 04, 2007

Sadekesän satoa, punikkitatti - Mushrooms of rainy summer

Sateisen kesän myötä tunturissa on nyt sieniä tavallista enemmän. Tämä punikkitatti kasvaa Värriö ykkösen pohjoisrinteessä, koivu- ja mäntyvyöhykkeen rajalla. Onko siis kyseessä koivun punikkitatti eli oravikko (Leccinum versipelle) vai männyn punikkitatti eli kettutatti (Leccinum vulpinum)? Tateista enemmän.

Along with the rainy summer there are plenty of mushrooms on the fell. This mushroom, apparently Orange birch bolete (Leccinum versipelle) grows in the border zone of mountain birches and Scots pines of Varrio one. It may thus be as well Leccinum vulpinum which lives in symbiosis with Scots pine. More about Leccinums.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?