Saturday, June 09, 2007

Myyränpyynti / The catching of voles

Sain tänään keväisen pikkunisäkkäiden loukkupyynnin suoritetuksi. Tulos: 43 myyrää, 5 metsäsopulia ja 1 päästäinen. Tulos on yli kaksi kertaa niin suuri myyrien osalta kuin seuraavaksi suurin tulos kevätpyynnissä 11 vuoden aikana, jolloin täällä on loukuilla pikkunisäkkäitä pyydetty. Seuraavaksi paras tulos oli viime keväänä, mutta se oli vain vähän keskiarvoa parempi.

Värriötunturin alueella myyrälajeja on runsaasti verrattuna muuhun maahan. Alueella on vielä monia eteläisiä, itäisiä ja pohjoisia lajeja, jotka kauemmas mentäessä loppuvat. Kuvassa alhaalta lukien metsäpäästäinen, metsäsopuli, peltomyyrä, harmaakuvemyyrä, punamyyrä ja metsämyyrä. Alueella tavataan vielä lapinmyyrää, tunturisopulia ja kauempana vesimyyrääkin. Päästäisiäkin on vielä pari lajia.
Pyydystin aseman nurkista mm. 2 myyrää 9-10.6., joita epäilin lapinmyyriksi. Tutkittuani enemmän tilannetta, tilanne vaikuttaa epäselvältä. Kaikki vas. kuvassa olevat kolme myyrää voivat olla samaa lajia. TH

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?