Monday, April 02, 2007

Tuuli kääntyi / Wind turned


Tuuli kääntyi päivän aikana lounaasta pohjoiseen. Sieltä alkoi tulla lumikuuroja hyisen, voimakkaan tuulen matkassa. Tällöin lumi on rakeista.

Aamulla lounaisessa tuulessa ponnisteli luodetta kohti 4 yks. pulmusparvi Kotovaaran saasteaseman kautta. Kello oli silloin 8.30.
Illalla 7:n jälkeen leijasi maakotka Kuutsjärven eteläpuolella. Ilmeisesti laskeutui haaskalle. TH

The wind turned tody from SW to N. Began to snow in showers with a cold, strong wind. Then the snow is granular.

In the morning kept struggling along in a SW-wind a little flock of snow buntings (Plectrophenax nivalis) by the measuring station on Kotovaara. It was 8.30 o'clock.
In the evening after 7. Golden Eagle hovered on the S-side of Kuutsjärvi. Obviously he settled down to the carrion.
Ветер повернулся с юго-запада на север сегодня. Началось приходить коротковременные снегопады с лютым, сильным ветром. Тогда снег зернистый.

Утром стремилась на северо-запад в юго-западном ветре стайка пуночек 4 штук через станцию измерения на Котоваара. Это было в 8.30 ч.
Вечером после 7. орел-беркут порхал на южной стороне Куутсярви. Наверно он спустился к падалью.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?