Thursday, April 12, 2007

Käpytikan rummutusta - Drumming of woodpeckers


Kotovaarassa oli tänään käpytikan päivä. Vaikka ilma oli tuhnuinen, kolme urosta rummutti kuuluvasti, toisilleen vastaillen, Kotovaarasta koilliseen.

This was the day of Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major). Despite cloudy day, three males were drumming loudly to each other in the old Scots pine forest that is reaching from Kotovaara towards Nuortti fell.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?