Sunday, April 01, 2007

Akkateeriä / Female Black Grouses


Puolivälinjängänmäen länsirinteellä oli tänään kymmenkunta naarasteertä ja riekkopari. Teeret pörräsivät puhelinlinjan lähistöllä. Teeriä lentää lankaan silloin tällöin, ja mahdollisesti tänäänkin joku lentää lankaan (kuva). TH
On the W-slope of Puolivälinjängänmäki-hill there were about 10 female Black Grouses and a pair of Willow Grouses. Black Grouses flew near by the telefon line. They dash against the line sometimes, perhaps someone of them dash against the line today.
На западном склоне сопки Пуоливалинянганмаки были сегодня штук 10 самок тетерева и пара белой куропатки. Тетерева летали рядом с телефонной линией. Они иногда сталкиваются с линией, и возможно и сегодня какая-нибудь из них столкнется с линией.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?