Thursday, January 04, 2007

Lumineulasia ja lumivaaksiainen / Snow needles and daddy-longlegs
Värriö 1:llä oli lounaistuuli kerännyt neulasmaista huurretta puiden lounaispuolelle 10-15 cm. Vastakkainen puoli pystyssä olevista oksista yms. oli lähes huurteeton.
Kuutsjärven W-puolella oli liikkeellä vuoden ensimmäinen hyönteinen, lumivaaksiainen -4.7 asteen kylmyydessä klo 11. TH

On Värriö 1. southwestern wind had collected white frost like needles on the SW-side of trees 10-15 cm. The opposite side of branches etc., which were vertically, was almost without white frost.
On the W-side of Kuutsjärvi there was moving the first insect of the year, in coldness of -4.7 degrees at 11.

На Вярриё 1. юго-западный ветер собирал снега 10-15 см на юго-западную сторону деревьев. Противоположная сторона веток и др., которые находятся вертикально, была почти без снега.
На запад от Куутсярви двигалось первое насекомое этого года, зимный представитель семейства долгоножки, в холоде -4.7 градусов в 11. ч.


Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?