Friday, December 01, 2006

Talvipetojen jäljet vähenevät - Tracks of winter beasts diminishing

Noin kuukausi sitten Värriön luonnonpuistossa havaittiin talven ensimmäiset suden jäljet (ks. Luontopäiväkirjan merkintä 30.11.2006; muista luontohavainnoista poiketen suurpetohavainnot kirjataan luontopäiväkirjaan vasta, kun tilanne on ohi).

Suden, kuten muidenkin talvipetojen (susi, ahma ja ilves) jälkien havaitseminen on Värriön luonnonpuistossa aina merkkitapaus. Talvipetojen jäljet ovat nykyään vain murto-osa 1960- ja 1970-luvuilla havaituista määristä.

Tarkimmat vertailuarvot saamme joka keskiviikko hiihdettävältä lumilinjalta, jossa jälkiä on havainnoitu taukoamatonta jo lähes 40 vuoden ajan (kuva: suden, ahman ja ilveksen vuotuinen yhteenlaskettu jälkien [ylitysten] määrä pitkällä lumilinjalla 1968-2006) .

Parhaimmillaan, talvikaudella 1968-1969 lumilinjalla laskettiin 7 ylitystä. Alkuvuosina ylityksiä oli keskimäärin kolme. Viime vuosina keskimäärin vain yksi talvipeto on ylittänyt hiihtolinjan; talvikaudella 2005-2006 kyseessä olivat yhdet suden jäljet. Talvipetojen jälkien väheneminen on myös tilastotieteen puolesta merkitsevä.

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?